1С:Предприятие 8
Система программ
1С:Бухгалтерия 8 как на ладони (ред. 3.0). Издание 6
Цена 450 руб.